Arboristi

eli puunhoitaja työskentelee mukana kaikissa puun elämänkaaren vaiheissa. Arboristi toimii pääasiassa rakennetun ympäristön puuston parissa.

Osaamiseen kuuluu

 • Nuorten puiden rakenneleikkuu
 • Varttuneiden ja vanhojen puiden hoitoleikkuut
 • Puiden poistot suorakaatoina tai erikoistekniikoilla kuten kiipeillen ja nostokorista
 • Istuttaminen, istutussuunnitelmat ja lajisuositukset
 • Kasvualustatyöt
 • Latvustuennat
 • Vanhojen puiden hoito
 • Pensaiden leikkuu ja hoito
 • Kuntoarviot ja niihin perustuvat hoitosuunnitelmat
Kaadetun puun pilkkominen

Suuntautuminen vaikuttaa

Suuntautumisesta riippuen arboristin palveluihin kuuluu myös

 • Rakennetun ympäristön puiden arvonmääritys
 • Taajamametsien hoito
 • Tonttihakkuut
 • Kantojyrsintä
 • Oksien ja runkojen poisvienti
 • Polttopuiden teko, oksien haketus
 • Muut viherrakentamiseen ja viheralueiden hoitoon liittyvät työt

Työkäytännöt

Julkaisimme syksyllä 2021 Puunhoitoalan turvalliset käytännöt -oppaan, joka esittelee turvallisia työtekniikoita kuvaavat normit kiipeillen ja nostokorista tehtäville töille, kuten puiden paloina poistolle ja hoitoleikkaamiselle. Oppaan avulla pyritään parantamaan puunhoitoalan turvallisuutta ja riskienhallintaa.

Opas on suunnattu ensisijaisesti puunhoitoalan töitä tekeville koulutetuille puunhoitajille eli arboristeille. Opas palvelee myös oppimateriaalina arboristien koulutuksessa ja tukena tilaajien urakkaehtojen määrittelyssä.

Opas tehtiin Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n, alan yritysten ja oppilaitosten sekä Viherympäristöliitto ry:n yhteistyönä toteutetussa ArboTurva-hankkeessa vuosina 2019-2021.

tilaa OPAS>

Lataa OPAS>

Puun poisto paloina nostokorista käsin

Koulutus ja tutkinnot

Suomessa arboristin ammattitutkintoon valmentavaa koulutusta antavat Hyria Koulutus Oy Hyvinkäällä, Ammattiopisto Livia Kaarinassa ja Koulutuskeskus Sedu Ähtärissä. Arboristin ammattitutkinto on osa Puutarha-alan ammattitutkintoa 1.1.2019 alkaen.

Kaikki tutkinnon suorittaneet arboristit löydät ylläpitämästämme Arboristirekisteristä. Jäsenyrityksiemme joukosta voit hakea omalla alueellasi toimivia arboristipalveluja tarjoavia yrityksiä.

Alan oppilaitoksia

Sedu

Etusivu

Tutustu meihin

Henkilöjäseniä on lähes 300 ja yritysjäseniä 36. Suomessa asuvat arboristin ammattitutkinnon tai vastaavan aiemman tutkinnon (Fastco, Lantra) suorittaneet löydät arboristirekisteristä.

hae opiskelijajäseneksi >

Tutustu tapahtumiin >

Tutustu Arboristirekisteriin >

Haluatko tietää lisää?

TIETOA MEISTÄ >