Arboristirekisteri

Päivitetty 7.4.2024

Rekisterissä Suoritettu tutkinto
Aaltonen Ella AMMATTITUTKINTO
Aalto Akseli AMMATTITUTKINTO
Aaltonen Mika AMMATTITUTKINTO
Aavalehto Minna AMMATTITUTKINTO
Ahonpää Mikko AMMATTITUTKINTO
Airio Ilkka AMMATTITUTKINTO
Airio Ismo AMMATTITUTKINTO
Alander Arto AMMATTITUTKINTO
Alanen Veera AMMATTITUTKINTO
Ala-Nikkola Markku AMMATTITUTKINTO
Alasaarela Juha AMMATTITUTKINTO
Antila Pirkko AMMATTITUTKINTO
Apiainen Emmi AMMATTITUTKINTO
Asikainen Saija FASTCO
Aunola Tanja FASTCO
Auresalmi Niko AMMATTITUTKINTO
Bark Sebastian AMMATTITUTKINTO
Bauer Gunnar AMMATTITUTKINTO
Boijer-Spoof   Ville AMMATTITUTKINTO
Buss Allan AMMATTITUTKINTO
de Souza Silva Raphaelli AMMATTITUTKINTO
Eironen Janne AMMATTITUTKINTO
Enroos Henri AMMATTITUTKINTO
Erola Antti AMMATTITUTKINTO
Evomaa Samuel AMMATTITUTKINTO
Ferchen Miles AMMATTITUTKINTO
Forsström Jesse AMMATTITUTKINTO
Fri Tanja FASTCO
Gow Tom CITY & GUILDS/ NATIONAL CERTIFICATE IN ARBORICULTURE
Grönroos Juha AMMATTITUTKINTO
Haapanen Tuomas AMMATTITUTKINTO
Haavisto Ilari AMMATTITUTKINTO
Haavisto Jyrki AMMATTITUTKINTO
Halla Päivi AMMATTITUTKINTO
Hallman Juha AMMATTITUTKINTO
Haltimo Rauno AMMATTITUTKINTO
Happo Hilkka AMMATTITUTKINTO
Harju Elina AMMATTITUTKINTO
Hautala Tuomas AMMATTITUTKINTO
Hautanen Erkka AMMATTITUTKINTO
Havas Outi AMMATTITUTKINTO
Havia Eero AMMATTITUTKINTO
Heikkinen Heli AMMATTITUTKINTO
Heikkinen Jaakko AMMATTITUTKINTO
Heino Roni AMMATTITUTKINTO
Heinämäki Larissa AMMATTITUTKINTO
Heiskanen Joonas AMMATTITUTKINTO
Heiskanen Juuso AMMATTITUTKINTO
Helenius Tuomas AMMATTITUTKINTO
Helkamäki Sanna AMMATTITUTKINTO
Helminen Tuomas AMMATTITUTKINTO
Henriksson Ville AMMATTITUTKINTO
Hietaharju Riitta AMMATTITUTKINTO
Hietala Heini AMMATTITUTKINTO
Hietamies Matti AMMATTITUTKINTO
Hietanen Soile FASTCO
Hiiterä Anu AMMATTITUTKINTO
Hopeakoski Tiina AMMATTITUTKINTO
Hosia Eeva AMMATTITUTKINTO
Hujala Mika AMMATTITUTKINTO
Huopalainen Pia AMMATTITUTKINTO
Hyhkö Matti AMMATTITUTKINTO
Hyvärinen Minna LANTRA
Hyvönen Henrik AMMATTITUTKINTO
Häkkinen Johanna AMMATTITUTKINTO
Hämäläinen Leena AMMATTITUTKINTO
Ihatsu Risto AMMATTITUTKINTO
Ikonen Juhani AMMATTITUTKINTO
Ikonen Tommi AMMATTITUTKINTO
Ilin Andrei AMMATTITUTKINTO
Ilkka Taina AMMATTITUTKINTO
Ilomäki Jaakko AMMATTITUTKINTO
Imppu Eemeli AMMATTITUTKINTO
Ingman Patrik AMMATTITUTKINTO
Inkinen Antti AMMATTITUTKINTO
Jalova Heidi AMMATTITUTKINTO
Jefferson Elliott AMMATTITUTKINTO
Joenpelto Per-Oskar AMMATTITUTKINTO
Jokinen Timo LANTRA
Jokinen Tommi AMMATTITUTKINTO
Jyrkämä Janne AMMATTITUTKINTO
Jyrkämä Mari AMMATTITUTKINTO
Jänismäki Vesa AMMATTITUTKINTO
Järvensivu Jesse AMMATTITUTKINTO
Järvinen Timo AMMATTITUTKINTO
Järvinen Tuukka AMMATTITUTKINTO
Kaakkolammi Timo AMMATTITUTKINTO
Kaipiainen Ly AMMATTITUTKINTO
Kallela Kari LANTRA
Kallonen Satu AMMATTITUTKINTO
Kangasmäki Veijo AMMATTITUTKINTO
Kantola Tomi AMMATTITUTKINTO
Karjalainen Hannu AMMATTITUTKINTO
Karjalainen Jani AMMATTITUTKINTO
Karkulehto Matti AMMATTITUTKINTO
Karo Jyrki AMMATTITUTKINTO
Karppinen Hilla-Maaria AMMATTITUTKINTO
Karru Piritta AMMATTITUTKINTO
Karsikko Joona AMMATTITUTKINTO
Kartala Jukka AMMATTITUTKINTO
Katajamäki Mauri FASTCO
Kaukinen Noora AMMATTITUTKINTO
Keränen Jari LANTRA
Keränen Oskari AMMATTITUTKINTO
Ketoja-Keskipasma Jenni AMMATTITUTKINTO
Kiema Sami AMMATTITUTKINTO
Kiiski Jouni AMMATTITUTKINTO
Kiljunen Mirja AMMATTITUTKINTO
Kinnunen Arto AMMATTITUTKINTO
Kirsilä Antti AMMATTITUTKINTO
Kiuru Markus AMMATTITUTKINTO
Kivelä Ville AMMATTITUTKINTO
Kivikorpi Tomi AMMATTITUTKINTO
Kivinen Jaana AMMATTITUTKINTO
Knape Gustaf CITY & GUILDS/ NATIONAL CERTIFICATE IN ARBORICULTURE
Kniivilä Jukka AMMATTITUTKINTO
Knuts Martin AMMATTITUTKINTO
Knuutinen Mika AMMATTITUTKINTO
Koivusalo Riku AMMATTITUTKINTO
Kokkonen Samuli AMMATTITUTKINTO
Kolomainen Niclas AMMATTITUTKINTO
Komsi Jukka AMMATTITUTKINTO
Kontinen Toni AMMATTITUTKINTO
Kontio Aku AMMATTITUTKINTO
Kontio Jarkko AMMATTITUTKINTO
Koponen Teemu AMMATTITUTKINTO
Koskinen Jukka AMMATTITUTKINTO
Koskinen Sanna AMMATTITUTKINTO
Kosonen Kari AMMATTITUTKINTO
Kotilainen Strömberg Teja AMMATTITUTKINTO
Kovanen Pekka AMMATTITUTKINTO
Krivokapic Milutin AMMATTITUTKINTO
Krook Anton AMMATTITUTKINTO
Kuisma Petteri AMMATTITUTKINTO
Kulmala Raine AMMATTITUTKINTO
Kulppi Seppo AMMATTITUTKINTO
Kuokkanen Miia AMMATTITUTKINTO
Kurhela Tero AMMATTITUTKINTO
Kurki Hanna LANTRA
Kvist Jouni AMMATTITUTKINTO
Kyllästinen Jarkko AMMATTITUTKINTO
Kyrö Hilla AMMATTITUTKINTO
Kytö Lassi AMMATTITUTKINTO
Kåla Tommi AMMATTITUTKINTO
Kärnä Taisto (Juhani) AMMATTITUTKINTO
Könönen Niilo AMMATTITUTKINTO
Laakkonen Marjut FASTCO
Laaksonen Janne AMMATTITUTKINTO
Lahti Oskari AMMATTITUTKINTO
Lahti Petri Ilari AMMATTITUTKINTO
Laiho Teemu AMMATTITUTKINTO
Laine Antti AMMATTITUTKINTO
Laine Taneli AMMATTITUTKINTO
Laitila Markku AMMATTITUTKINTO
Laitinen Pertti AMMATTITUTKINTO
Laitinen Petri AMMATTITUTKINTO
Lamminaho Jani AMMATTITUTKINTO
Lantta Jari AMMATTITUTKINTO
Larsson Martin AMMATTITUTKINTO
Launo Vesa AMMATTITUTKINTO
Laurikainen Päivi AMMATTITUTKINTO
Laurila Teemu AMMATTITUTKINTO
Lehtola Kati AMMATTITUTKINTO
Lehtomäki Jaana AMMATTITUTKINTO
Lehtoranta Jarno AMMATTITUTKINTO
Leimi Topi AMMATTITUTKINTO
Leppälä Eeva AMMATTITUTKINTO
Levijoki Maarit AMMATTITUTKINTO
Liimatainen Ulla AMMATTITUTKINTO
Liljeström Nils AMMATTITUTKINTO
Lilleberg Tomi AMMATTITUTKINTO
Lindgren Timo FASTCO
Lindsten Oskari AMMATTITUTKINTO
Lindström Antti AMMATTITUTKINTO
Liukkonen Jouni AMMATTITUTKINTO
Lohi Linda AMMATTITUTKINTO
Loijas Niina AMMATTITUTKINTO
Loukusa Matti AMMATTITUTKINTO
Luntamo Jussi AMMATTITUTKINTO
Luomajoki Antti AMMATTITUTKINTO
Luttinen Tuukka AMMATTITUTKINTO
Luukko Ilona AMMATTITUTKINTO
Lydecken Leevi AMMATTITUTKINTO
Lytsy Sanna AMMATTITUTKINTO
Lämsä Pietro AMMATTITUTKINTO
Maaninka Uska AMMATTITUTKINTO
Mantere Jaakko AMMATTITUTKINTO
Marila Emilia AMMATTITUTKINTO
Mettovaara Jarmo AMMATTITUTKINTO
Mikkilä Toni AMMATTITUTKINTO
Mikkola Kim AMMATTITUTKINTO
Mikkola Niina AMMATTITUTKINTO
Mikola Hanna AMMATTITUTKINTO
Mononen Robert AMMATTITUTKINTO
Murdoch Tuomas AMMATTITUTKINTO
Myllyselkä Nikke AMMATTITUTKINTO
Myöhänen Veera AMMATTITUTKINTO
Mäentausta Pertti AMMATTITUTKINTO
Mäkelä Anssi AMMATTITUTKINTO
Mäkelä Tapani FASTCO
Mäkinen Vesa AMMATTITUTKINTO
Männistö Aki FASTCO
Nasila Eemeli AMMATTITUTKINTO
Nevalainen Erik FASTCO
Niskanen Kalevi AMMATTITUTKINTO
Nisonen Ilmari AMMATTITUTKINTO
Nissinen Jesse AMMATTITUTKINTO
Nordström Niko-Erik AMMATTITUTKINTO
Nulpponen Sanna AMMATTITUTKINTO
Nylund Tom AMMATTITUTKINTO
Nyman Joonas AMMATTITUTKINTO
Nyman Jussi AMMATTITUTKINTO
Nyman Kirsi AMMATTITUTKINTO
Ogbazgy Haile Eyesus AMMATTITUTKINTO
Ojamies Kari AMMATTITUTKINTO
Ollila Irene AMMATTITUTKINTO
Ovaska Kari AMMATTITUTKINTO
Paasonen Viivi AMMATTITUTKINTO
Packalen Ida AMMATTITUTKINTO
Pajula Annika AMMATTITUTKINTO
Pajuniemi Mikko AMMATTITUTKINTO
Palmu Mika FASTCO
Palojärvi Juha AMMATTITUTKINTO
Parkatti Riku AMMATTITUTKINTO
Partanen Sinikka AMMATTITUTKINTO
Paulig Sanna AMMATTITUTKINTO
Peltola Mikko AMMATTITUTKINTO
Perjus Kim AMMATTITUTKINTO
Peussa Taneli AMMATTITUTKINTO
Pihlajamäki Elo AMMATTITUTKINTO
Pihlajamäki Miikka AMMATTITUTKINTO
Piispanen Aatu AMMATTITUTKINTO
Pirhonen Esa AMMATTITUTKINTO
Pitkänen Marko AMMATTITUTKINTO
Pohjola Joonas AMMATTITUTKINTO
Pokela Pekka AMMATTITUTKINTO
Prittinen, Juha AMMATTITUTKINTO
Pulkkinen Timo AMMATTITUTKINTO
Pusila Jeppe AMMATTITUTKINTO
Puustinen Liisa AMMATTITUTKINTO
Pylkkänen Marika AMMATTITUTKINTO
Pyörälä Jori AMMATTITUTKINTO
Raassina Lasse AMMATTITUTKINTO
Raitio Jeppe AMMATTITUTKINTO
Ranta Liisa AMMATTITUTKINTO
Ranta Tero AMMATTITUTKINTO
Rantala Samuli AMMATTITUTKINTO
Rantanen Johannes AMMATTITUTKINTO
Rantatuomi Aarne AMMATTITUTKINTO
Riihimäki Juha AMMATTITUTKINTO
Rintala Teemu AMMATTITUTKINTO
Rintamäki Joshua AMMATTITUTKINTO
Rissanen Ilkka AMMATTITUTKINTO
Ritanoro Jouni AMMATTITUTKINTO
Romu Jaakko AMMATTITUTKINTO
Rosti Katariina AMMATTITUTKINTO
Rutanen Matti AMMATTITUTKINTO
Ruuska Leena AMMATTITUTKINTO
Räsänen Pekka AMMATTITUTKINTO
Saarinen Joni-Jussi AMMATTITUTKINTO
Saarinen Marko AMMATTITUTKINTO
Saarinen Teemu AMMATTITUTKINTO
Saarnio Anni AMMATTITUTKINTO
Salin Otto AMMATTITUTKINTO
Sallinen Harri FASTCO
Salmi Anton AMMATTITUTKINTO
Salminen Antti AMMATTITUTKINTO
Salminen Ilkka AMMATTITUTKINTO
Salo Ville AMMATTITUTKINTO
Salokannel Oula AMMATTITUTKINTO
Salokoivu Heli AMMATTITUTKINTO
Salonen Heidi AMMATTITUTKINTO
Saraste Jaana AMMATTITUTKINTO
Sarén Jouko AMMATTITUTKINTO
Satokangas Marko AMMATTITUTKINTO
Savén Mika AMMATTITUTKINTO
Saviniemi Satu AMMATTITUTKINTO
Savioja Iiris AMMATTITUTKINTO
Schuvalow Tomi AMMATTITUTKINTO
Selin Anni AMMATTITUTKINTO
Seppä Juha AMMATTITUTKINTO
Shnoro Päivi AMMATTITUTKINTO
Sibelius Peter AMMATTITUTKINTO
Siimes Esa AMMATTITUTKINTO
Siiskonen Timo AMMATTITUTKINTO
Silius Timo FASTCO
Sillanpää Ville AMMATTITUTKINTO
Sinervä Mika AMMATTITUTKINTO
Sipponen Tuomo AMMATTITUTKINTO
Sivonen Pekka LANTRA
Soininen Arto AMMATTITUTKINTO
Soininen Sami AMMATTITUTKINTO
Sorri Mikko AMMATTITUTKINTO
Sten Joonas AMMATTITUTKINTO
Still Tage AMMATTITUTKINTO
Storlöpare Janne AMMATTITUTKINTO
Sundström Sara AMMATTITUTKINTO
Suojama Katja AMMATTITUTKINTO
Suomalainen Joonas AMMATTITUTKINTO
Suomi Petri AMMATTITUTKINTO
Suominen Ilkka AMMATTITUTKINTO
Suominen Jussi AMMATTITUTKINTO
Suoranta Teppo FASTCO
Suoranta Tuomas AMMATTITUTKINTO
Sutenius Maria AMMATTITUTKINTO
Särkimäki Väinö AMMATTITUTKINTO
Särmäntö Pirjo-Liisa AMMATTITUTKINTO
Söderström Kjell AMMATTITUTKINTO
Taavitsainen Jarno AMMATTITUTKINTO
Tammisto Aki AMMATTITUTKINTO
Tanninen Lari AMMATTITUTKINTO
Tarkkonen Tiina AMMATTITUTKINTO
Tarvainen Aki AMMATTITUTKINTO
Terho Elina AMMATTITUTKINTO
Tervala Joonas AMMATTITUTKINTO
Tikka Vilma FASTCO
Timgren Lauri AMMATTITUTKINTO
Toivanen Minna AMMATTITUTKINTO
Toivola Sami AMMATTITUTKINTO
Toura Tuomo AMMATTITUTKINTO
Tuhkanen Eeva-Maria AMMATTITUTKINTO
Tuikkanen Jari AMMATTITUTKINTO
Turtiainen Santeri AMMATTITUTKINTO
Turunen Tanja AMMATTITUTKINTO
Törnroos Jörgen AMMATTITUTKINTO
Uusi-Honko Mikko FASTCO
Vaaksio Juha AMMATTITUTKINTO
Vainionpää Mika AMMATTITUTKINTO
Valima Juuso AMMATTITUTKINTO
Valkama Markku LANTRA
Vallila Joni AMMATTITUTKINTO
Vento Taina FASTCO
Versta Juha AMMATTITUTKINTO
Virkki Antti AMMATTITUTKINTO
Virtanen Jari AMMATTITUTKINTO
Virtanen Jonna AMMATTITUTKINTO
Virtanen Samuel AMMATTITUTKINTO
Vuori Antti AMMATTITUTKINTO
Vuorilampi Heli AMMATTITUTKINTO
Väisänen Matti AMMATTITUTKINTO
Välimäki Antti AMMATTITUTKINTO
Westerholm Juha AMMATTITUTKINTO
Yliruusi Joakim AMMATTITUTKINTO
Yli-Suomu Juho AMMATTITUTKINTO