Ankkuripisteeseen kohdistuvat voimat puukiipeilyn aikana

Kirjoittaja: Eeva-Maria Tuhkanen

Ankkurointipisteen (tie-in point) eli kiipeilyköyden asentamiskohdan pettämisellä puussa voi olla vakavat seuraukset. Ankkurointipisteeseen kohdistuvia voimia tai erityyppisten ankkurointipisteiden kantavuutta on kuitenkin mitattu vähän.

Tarkastellussa artikkelissa tutkittiin ankkurointipisteeseen kohdistuvia voimia kahdessa eri kokeessa: 1) äkillinen pysähdys kiipeilijän laskeutuessa 2) ja kiipeilijän pudotessa köyden varaan. Voimia tutkittiin eri köysityypeillä. Kiipeilyjärjestelmä oli SRS – stationary rope system (=SRT = stationary rope technique), jossa kiipeilijän asemointijärjestelmä on asennettu staattisesti ankkuroituun kiipeilyköyteen. Puulajeina olivat punatammi (Quercus rubra L.) ja lännenkolmioka (Gleditsia triacanthos var. inermis L.), ja puista valittiin ankkurointipisteeksi eri korkeuksilla sijaitsevia eripaksuisia oksanhaaroja. Koejärjestelystä ja voimien mittaamisen teknisestä toteutuksesta kiinnostuneet voivat katsoa artikkelista selkeät valokuvat ja selostuksen.

Tutkimuksissa havaittiin, että suurimmat ankkurointipisteeseen kohdistuvat voimat olivat 10,6 kertaa kiipeilijän painon verran, kun kiipeilijää simuloiva paino putosi köydessä yhden metrin matkan. Tällainen voima saattaa johtaa ankkurointipisteen pettämiseen ja kiipeilijän loukkaantumiseen. Kuormitus oli pienempi, kun matka putoamiskohdan ja ankkurointipisteen välillä kasvoi. Joustavampi köysi, jolla oli suurempi valmistajan ilmoittama pidentymis-% (elongation %), pienensi kuormitusta. 

Köyden varaan putoamista tulee välttää

Artikkelissa todetaan, että paras tapa vähentää riskiä ankkurointipisteen pettämiselle ja loukkaantumiselle on minimoida putoamismatka. Vaikka ankkurointipiste ei pettäisikään putoamisen seurauksena, on muistettava, että pysähtyessä kiipeilijän kehoon kohdistuu vastaava voima.

Myös Puunhoitoalan turvalliset käytännöt -oppaassa todetaan, että köyden varaan putoamista tulee välttää. Kiipeillessä painon tulee olla kiipeilyköydellä, eikä siihen tule jättää liikaa löysää. Ankkurointipisteen yläpuolelle ei myöskään tule kiivetä. Oppaassa käsitellään myös turvallisen ankkurointipisteen valinnassa huomioitavia asioita.

Tarkasteltu artikkeli:

Kane, Brian. 2020. Loads borne by a tie-in point (TIP) during arboricultural climbing operations. Urban Forestry & Urban Greening, Volume 49, March 2020,126625.

https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126625.

Viitattu myös:

Kivikorpi, Tomi; Enroos, Henri; Erola, Antti; Grönroos, Juha; Hiiterä, Anu; Kangasmäki, Veijo; Tuhkanen, Eeva-Maria; Vainionpää, Mika. 2021. Puunhoitoalan turvalliset käytännöt. Viherympäristöliiton julkaisu 71: 68 s.

https://www.suomenpuunhoidonyhdistys.fi/wp-content/uploads/2022/01/Puunhoitoalan-turvalliset-kaytannot_web-FINAL.pdf