RAMS 2020 -Viheralueiden kunnossapitoluokitus

Kunnossapitoluokitus sisältää hoidon lisäksi tavoitteet kunnossapitohankkeen tilaamiselle, suunnittelulle, valvonnalle ja omaisuudenhallinnalle sekä laatua ylläpitävälle korjaustyölle sekä käyttöjärjestelmien hoidolle ja käytölle. 

Siirryttäessä käyttämään uutta luokitusta pitää kaikissa asiakirjoissa mainita, että käytössä on uusi Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS, jotta vältytään sekaannuksilta vanhaan ABC-luokitukseen. 

Luokitusta sovelletaan julkisten ja yksityisten viheralueiden luokitukseen. Se soveltuu puistojen ja muiden viheralueiden luokittamisen lisäksi mm hautausmaiden, kiinteistöjen ulkoalueiden, liikenneviheralueiden ja liikunta- ja urheilupaikkojen ympäristön luokitteluun.

Julkaisija: Viherympäristöliitto ry 2020
Toimittanut: Hanna Tajakka
Julkaisunumero: 67
ISSN 1238-8734
ISBN 978-952-5225-79-2

Tilauslomake

Kirjatilaus – RAMS 2020

Hinta(Pakollinen)
Hinta on edullisempi Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n opiskelijajäsenille.
Nimi(Pakollinen)
Osoite(Pakollinen)

Lahottajasienet ovat erottamaton osa puiden elämää. Näin myös kaupungeissa. Ne lahottavat meille monellakin tapaa tärkeitä puuyksilöitä,...

Lue lisää

Tässä oppaassa esitellään puunhoitoalan turvallisia työtekniikoita kuvaavat normit kiipeillen ja nostokorista tehtäville töille. Opas on suunnattu...

Lue lisää

Pölkkyhärkä, myskijäärä, sormipaisukarve, mustalumihome… Tunnistat ehkä pajun, männyn ja katajan, mutta tunnetko niillä viihtyvät eläimet, sienet...

Lue lisää